تبلیغات
...دنیای من... - پستـ نهمـ |:

پستـ نهمـ |:

دوشنبه 21 تیر 1395 02:01 ب.ظ

کسی که نوشته : nika

عکس و تصویر :):

 +ســلـام ڪهــــ :| 

 +فـڪ ڪردیـטּ رفـتـم هـــانـ؟نـهــ بـیـخ ریـشـتـوטּ هـــسـمـD:

 +مـسـافـرت بـودم جـاتـونـم اصـلـا خـالـے نـبـود :|

 +الـڪے مـثـلـا شـوخـے ڪردم :|

  + مــטּ تــصــمــیــم گـرفـتــم یــڪم تــغـیــیــرات ایــجـاد ڪنــم 
 
  +ازیــטּ بــهــــ بــعـد زیــر عـڪســا خـودمــم یــڪم چــرتــو پرت مــیــنــویــســم
 
  +الـبــتــهــــ اگـهــــ حــال داشــتــهــــ بــاشــم  

  +هــــــر ڪیــم خـوشــش نــمــیــاد هــــــِرریــ|: 

  +فـعـلـטּ حــرفـے نــدارم بــایــ:/  
      

نظرات: ڪامنتـ
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 تیر 1395 02:11 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30