تبلیغات
...دنیای من... - بیـو :|
 
 اسمم نیڪاسـ :/
 
 اهــل یهـ جایے از ایراטּ [:

 تو بیمارستاטּ به دنیا اومدمـ :|

 تو خونمونمـ زندگے میڪنم :d
 
 سرگرمیـم در هــر حالے گوش دادטּ بهـ موزیڪ و چتـِ |:
 
 متـولد هــفدهــمیـטּ روز از سومیـטּ ماهـ  هــسـتمـ (:
 
 عاشـقـ  والیبالمـ (:
 
 عشقمم سید محمد موسویهــ (: 
 
 فیلم شهــرزادو خعلے دوس دارمـ

از آدما
یهـ دورو متنفرمـ
 
 آدمـ شوخـے هــسـتم  (بهـ موقَش:/ ) و ڪاملا غرغرو و بے اعصابــ |:
  
 احـسآسـاتـے هــمـ هــستمـ ولے بازم بهـ موقَش
 
 خـواننـدهـ مـورد علـاقمـ : سپیـ خلصــ  - اپیـڪورباند - بهـــزاد لیتـو 
 
پوریا پوتـ
ڪ  - جیـدالـ - وانـتونـز - عـرفـآטּ  - آرتـا  - یاسـ
 
 میـثم ابـراهــیـمے - بـآبڪ جهـــانبخـشـ - محسنـ چاووشے
 
 دیـگهـ نمـیدونم دربـآرهـ خـودم چـے بگم هــمـینقدر ڪـآفیـهـ